Specialisten in fysiotherapie

31-03-2015

In the spotlight: Medicort
Medicort levert een hoge kwaliteit in de zorg binnen alle geboden specialisaties van fysiotherapie. Zij werken samen met de patiënt aan gezonde beweging voor alledag door verschillende disciplines, zorgverleners en kennis samen te brengen en geven daarbij persoonlijke en deskundige begeleiding in het gehele zorgtraject.

Op de vestiging Berg en Bosch (gebouw 112) zijn Anouk Fermont en Brenda Goedhart verantwoordelijk voor (sport)fysiotherapie, manuele therapie, orthopedische revalidatie en oncologische fysiotherapie.

Orthopedische revalidatie
Anouk Fermont geeft aan dat wanneer door een operatie, ongeval of blessure het bewegend functioneren van het lichaam is verstoord, orthopedische revalidatie een belangrijk onderdeel van het herstel is. Door nauwe samenwerking met diverse specialisten in ziekenhuizen en klinieken in de regio, wordt het meest optimale zorg- en revalidatietraject voor een patiënt bepaald. Door het delen van informatie kunnen specialist en fysiotherapeut de beste behandeling samenstellen, afgestemd op de patiënt.

(Sport-)fysiotherapie en manuele therapie
De fysiotherapeuten bieden advies, blessurepreventie, behandeling, begeleiding en programma's op maat. Zo kunnen zij b.v. blessures checken die opgelopen zijn tijdens het sporten of kijken naar rugklachten veroorzaakt door een verkeerde werkhouding of klachten aan knieën, enkels of schouders, etc.

Oncologische fysiotherapie
Brenda Goedhart is oncologisch en oedeemfysiotherapeut op Berg en Bosch en ondersteunt patiënten die te maken krijgen met kanker en de medische behandeling daarvan. Voor patiënten een zwaar traject waar zij leren omgaan met fysieke, psychische en sociale gevolgen en waar, nog meer als bij de andere disciplines, de oncologiefysiotherapeut een ondersteunende rol als coach vervult. De behandeling speelt in elke fase (curatief, palliatief en terminaal) een belangrijke rol. Doel is om klachten en beperkingen te reduceren maar ook de kwaliteit van leven te verbeteren.
Binnen de oncologische fysiotherapie neemt Medicort een voortrekkersrol in. Naast oncologische- en oedeemfysiotherapeutische zorg en second opinions, ligt de expertise bij borstkankernazorg. Medicort ontwikkelt richtlijnen en handleidingen voor andere oncologische fysiotherapeuten in dit relatief nieuwe, maar zich sterk en snel ontwikkelende specialisme.

Medicort en Berg en Bosch
Medicort zoekt altijd naar de meerwaarde voor de patiënt, niet alleen intern door combinatie van specialismen, maar ook in samenwerking met andere zorgverleners. Berg en Bosch is vanuit die visie bewust gekozen. In eerste instantie door de samenwerking met Bergman Clinics Bewegingszorg. Maar inmiddels vanuit een breder perspectief door de intensieve samenwerking met het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis. En, geeft Anouk aan, de ruimte om met patiënten naar buiten te kunnen, om daar in het bos te werken aan de oefeningen, zorgt voor een welkome afwisseling in de behandeling.

Voor meer informatie of vragen
www.medicort.nl of 088-7080800