Ontvangst mobiele telefonie

Om het wisselende bereik op het park op te lossen vindt er momenteel overleg plaats tussen Delta Lloyd en KPN.

Onderzoek geeft aan dat het plaatsen van een mast op het terrein de beste oplossing is. De verschillende providers kunnen dan hiervan gebruik maken. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de beste locatie voor deze mast en berekend wat de totale investering zal zijn.