Service a la Carte

10-07-2015

De afgelopen weken hebben er verschillende gesprekken plaatsgevonden tussen de huurders en het serviceteam van Berg en Bosch.

Uit deze gesprekken kwam duidelijk naar voren dat verschillende huurders dezelfde vragen hadden of onafhankelijk van elkaar behoefte hadden aan bepaalde services. Op basis hiervan hebben Delta Lloyd Vastgoed en DTZ Zadelhoff een initiatief gestart om extra services aan te bieden, het zogenaamde Service a la Carte concept. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de inzameling en verwerking van medisch afval. Andere voorbeelden zijn het gebruik van vergaderruimtes maar ook aanvullende diensten die de verschillende huurders elkaar kunnen bieden op Berg en Bosch, van fysiotherapie tot bloedprikken.

Onlangs is er een korte vragenlijst verstuurd om te inventariseren waar behoefte aan is en in hoeverre Delta Lloyd Vastgoed en DTZ Zadelhoff hier een rol in kunnen spelen. Heeft u nu al ideeën? Neem dan contact op met het serviceteam van Berg en Bosch via:
receptiebb@mail.com