Japanse Duizendknoop

10-07-2015

Het is u vast opgevallen, de hopen aarde op het sportpark. In eerste instantie bedoeld voor terreinverbetering tot de gemeente hier een stokje voor stak. De aarde is afgevoerd naar het kleine depot achter op het terrein.

De aarde die nu in het grote depot aanwezig is zal worden afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf omdat er de zogenaamde Japanse Duizendknoop is aangetroffen. Vanuit de gemeente moet de plant worden bestreden omdat het een invasieve exoot is. Dit zijn planten die door menselijk handelen in een nieuw gebied terechtkomen. Door zijn enorme groeikracht verdringt de plant andere kruiden en struiken. Dit gaat op den duur ten koste van de ecologische waarde en verzorgde uitstraling van de openbare ruimte. De Japanse duizendknoop staat bekend als één van de 100 meest invasieve soorten ter wereld.