Businessclub Berg en Bosch

10-07-2015

Op de Algemene Leden Vergadering van 17 maart j.l. hebben de leden ingestemd
met het voortzetten van de vereniging. Om een goede nieuwe start te maken heeft
het zittende bestuur , Age van de Veer, Fenneke van Ooyen en Francine Mathot hun
bestuursfunctie neergelegd om ruimte aan nieuwe bestuursleden te bieden.

Uiteraard werden zij hartelijk bedankt voor hun inzet voor de vereniging. Zij zijn opgevolgd door Evert ten Kate, als voorzitter (ad interim en tevens voorzitter Biltse Ondernemers Federatie) en Cees Meijs als bestuurslid. Er wordt nog gezocht naar een derde bestuurslid. Om een goed beeld te krijgen van de wensen van de bedrijven op het Berg en Bosch-terrein is er gestart met een enquête. Daarnaast is het de bedoeling dat de Huurders Belangen Vereniging tevens een businessclub gaat opzetten. Naast sprekers over actuele thema's, kunnen ook zaken als facilitaire samenwerking en/of bedrijfsbezoeken zal de businessclub organiseren.

Doel is elkaar beter te leren kennen en tot meer samenwerking te komen. Deze samenwerking zal tot kostenreductie en innovatie kunnen leiden. Ook houdt het bestuur graag contact met de leden over mogelijke verbeteringen. Zo lopen er nu al gesprekken met Delta Lloyd over de verbetering van de telefonische bereikbaarheid.

Voor informatie Evert ten Kate: 06-53189257 Cees Meijs: 06-24612010