Welkom op Berg en Bosch

Binnenkort zal in gebouw 106 Kinderbuik&co haar intrek nemen. Opgericht door Judith M. Deckers-Kocken richt Kinderbuik&co zich specifiek op kinderen met maag-, darm- en leverproblemen.

Kinderbuik&co weegt naast reguliere medische oorzaken ook factoren als bijvoorbeeld (over) gevoeligheid voor prikkels en/of stress mee in de zoektocht naar de oorzaak van maag-, darm- en leverproblemen. De integrale visie op gezondheid en op de samenleving, los van ziekte, is nieuw in Nederland.

De Stichting Nederlands Instituut Opleiding Sportartsen, het opleidingsinstituut, verantwoordelijk voor de opleiding tot sportarts, verhuist met ingang van 1 mei 2015 van gebouw 60 naar gebouw 26.